Møbelklassikere

Møbelklassikere

«Svanen» og «Egget» av Arne Jacobsen er vide kjent! Opprinnelig designet til SAS hotellet i København i 1957. Når vi nå først ser på så mye stoler som vi her gjør; må vi absolutt rette søkelyset mot fantastiske ressurser når det gjelder sådant tema: 1000 chairs Vitra     Charles Eames har også bidratt med flere møbelklassikere.     Corbusier er også en selvskreven bidragsyter til møbelklassiker kategorien!     Verner Panton må selvsagt heller ikke glemmes!   Isamu Noguchi gav et sterkt bidrag til kategorien med sitt originale bord fra introdusert i...
Hans Wegner

Hans Wegner

Hans Wegner har bidratt med over 1000 designprodukter. Han står bak mer enn forskjellige stoler…. Her er noen få utvalgte: «Amerikaneren» er overraskes av at mange av designikonene de har elsket i flere tiår faktisk er laget  av en danske….. Maria Killam...
PH lampen

PH lampen

PH-lamper kalles lampene som ble designet av den danske arkitekten Poul Henningsen. Felles for mange av dem er at de har mange skjermer, vanligvis mellom 3 og 8. Skjermsystemet er utarbeidet ut i fra matematiske beregninger av hvordan lyset reflekteres. Skjermene er oftest laget av metall eller hvitt (evt. farget) glass. PH-lamper produseres av Louis Poulsen, som har rettighetene til dem i Danmark. PH-lampen er tatt opp i Danmarks...
Oslo Funkis

Oslo Funkis

I anledning en flott artikkel om funkisarkitektur i A-magasinet i forrige uke, retter vi herved oppmerksomheten mot Oslo Museum: Fordi Oslo er så tydelig preget av funksjonalismens arkitektur, både i sentrum og i de sentrumsnære villaområdene, ønsker Oslo Museum å utforske denne perioden i en ny utstilling. Oslofunkis «I løpet av forbausende kort tid ble funksjonalismen enerådende i Oslo.» Arkitekt Kristian Bjerknes i «Bygg og bo. Boken om moderne hjem, 1943.» Oslo er rik på funkisarkitektur. Den finnes over hele byen, og i alle typer bygninger. Det er derfor ikke uten grunn at Oslo er blitt kalt «funkisbyen i Norge». De siste årene har det vært en fornyet interesse for denne perioden. Originale bygninger pusses opp, samtidig som nye hus bygges i «nyfunkis». I denne utstillingen ønsker vi å gi noen smakebiter av «funkisbyen Oslo», og å utforske ideer og samfunnsforhold som formet den. Utstillingen tegner derfor et bredt kulturhistorisk bilde av Oslo i årene mellom ca 1925 og 1940. Dennne perioden regnes som funksjonalismens storhetsstid. Mellomkrigstiden var en betydelig moderniseringstid. Nye boliger, forretningsgårder og offentlige bygg gjorde hovedstaden til en «funkisby». Moderne materialer som betong, glass og stål ble tatt i bruk, og elektrisiteten fikk en større plass i bybildet gjennom lysreklamer og opplyste utstillingsvinduer. Sett under ett, var perioden kjennetegnet av til dels motsetningsfylte tendenser. For noen var den preget av fattigdom, arbeidsledighet og klassekamp. For andre var den en tid med bedre økonomi, mer fritid, jazz, dans og glamorøse restaurantbesøk. Felles var opplevelsen av å leve i en moderne tid der alt gikk raskere og det meste var i...
Pynting av kantine

Pynting av kantine

80 rakfiskgjester var påmeldt til lærernes høstfest  og vi fikk det ærefulle oppdraget med bordplassering og pynting til festen. Det ble noen hektiske timer med produksjon av silkepapirlenker, papirfisker, dandering av lerkekvister og bretting av servietter… Flott og fargerikt resultat etter en super dugnadsinnsats fra elevene i 3IØA : ) Hilsen...