Møbelklassikere

Klassikere gjennom tidene.

Thonet stol nr. 14

En skikkelig «kjendis»…… I Aftenposten fortelles det(Britt Myhrvold; opprinnelig i 2003, oppdatert 2011): Stolen heter «Thonet nr. 14«, her hjemme er den bedre kjent som Wiener-stol, og den blir gjerne rett og slett kalt caféstol. Den tyske designeren og oppfinneren Michael Thonet tok patent på sin bøytre-teknikk med bøyning av tre under fukt og varme. I 1840-årene flyttet han til Wien, og denne stolen ble til i 1860-årene. Den kom i en tid da café-, forenings- og organisasjonslivet vokste frem, og det var behov for lette og robuste møbler i forsamlingslokaler. Lenge var den så vanlig at den ikke ble særlig beundret, men i 1890-årene skrev den intellektuelle kommentator Adolf Loos om den, og senere har arkitekter og designskribenter – også le Corbusier – brukt den mye i sine kontorer og prosjekter. Den fikk en høy status blant modernistiske arkitekter.Thonet-stolen er ofte med på berømte bilder – for eksempel ett hvor Lenin taler i et lokale med slike stoler, og de er et viktig motiv i Tolouse-Lautrecs cafémalerier fra Paris.- Dette er den enkleste, billigste og mest utbredte av alle Thonet-stoler som er laget. Den er produsert i millionvis. Den ble rimelig fordi den er rasjonelt designet og bare satt sammen av seks-syv deler. Det var revolusjonerende at stoldelene kunne selges som en pakke og settes sammen med kun ti skruer. Forbena festes med tregjenger. Tradisjonelt hadde stolen rottingsete, laget av 150 meter lange lianer fra regnskogen, sier Michl(professor Jan Michl er professor i designhistorie ved Arkitekthøgskolen i Oslo.) Han forteller at det alltid er bøk i slikt bøyd tre. Teknikken var kjent fra båtbygging og hjulmakeri. Thonet var den første som laget slike svungne trestoler. –...

Møbelklassikere

«Svanen» og «Egget» av Arne Jacobsen er vide kjent! Opprinnelig designet til SAS hotellet i København i 1957. Når vi nå først ser på så mye stoler som vi her gjør; må vi absolutt rette søkelyset mot fantastiske ressurser når det gjelder sådant tema: 1000 chairs Vitra     Charles Eames har også bidratt med flere møbelklassikere.     Corbusier er også en selvskreven bidragsyter til møbelklassiker kategorien!     Verner Panton må selvsagt heller ikke glemmes!   Isamu Noguchi gav et sterkt bidrag til kategorien med sitt originale bord fra introdusert i...