Videre utdannelse

Finn ut hvor du vil videre

Utdanning.no
Utdanning.no er en nasjonal nettportal for utdanning og karriere, og har oversikt over utdanningstilbudet i Norge. Nettstedet gir oversikt over mer enn 5000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud.

Norges Kreative Høyskole
Hos NKH vil du få et solid innblikk i alle de tekniske aspektene ved faget, samtidig som du skal bli flink på teamarbeid, idéutvikling og prosessforståelse. Du skal med andre ord ikke bare lære deg å være kreativ innen ditt fagfelt, men også få god trening i å styre, presentere og selge inn egne prosjekter.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme og design. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. Skolen er organisert i fire institutter, og har ca. 600 studenter og 120 ansatte.

Bergen Arkitekthøgskole
”Målet er å gje den nye arkitekten kunnskap om samfunn, individ og miljø, og å oppøva kvar einskild deira personlege evner til skapande klårgjering og visuelle uttrykk; – for å kunna rå med situasjonen som ein til kvar tid er oppe i som arkitekt.” Professor og grunnlegger Svein Hatløy

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.